CeBee Interim
Altijd in verbinding!

CeBee Interim!

CeBee Interim is gespecialiseerd in meedenken en meewerken aan oplossingen bij vragen op managementniveau. Heeft uw bedrijf of school behoefte aan een interim-manager of directeur? Neem dan contact op voor een kennismaking!

Waarom?

Er kunnen verschillende redenen zijn:

 • Een (langdurig) zieke collega;
 • Zwangerschapsverlof;
 • Na vertrek van een manager of directeur nog geen opvolger / overbrugging;
 • Tijdelijke uitval / non-actiefstelling;
 • Speciaal project.

Wat?

Wat de reden ook is… CeBee Interim denkt graag mee:

 • Speciale projecten; deze inzet loopt parallel aan de gewone bedrijfsprocessen.
 • Opvangen van een piek; deze inzet is ondersteunend aan de gewone bedrijfsprocessen.
 • Overbruggen van een periode waarbij gezocht wordt naar een definitieve oplossing.

Hoe? Wanneer?

Hoe wij werken:

 • Intake binnen 24 uur na aanvraag. Niets is zo vervelend als onzekerheid en een plotselinge uitval van iemand binnen uw organisatie. Bel of mail voor een intake, zodat we de situatie snel samen met u kunnen beoordelen.
 • Beoordeling haalbaarheid. Na de intake beoordelen wij altijd de haalbaarheid, maar ook het nut en de noodzaak van de inzet van een interim-professional.
 • Opdracht vastleggen. Na de intake en een positieve beoordeling van de haalbaarheid wordt de opdracht vastgelegd. In deze fase worden eveneens afspraken gemaakt over evaluatie en rapportage.
 • Uitvoeren en evalueren. Tijdens het uitvoeren van de opdracht wordt er regelmatig geëvalueerd en gerapporteerd. De manier waarop wordt in de opdrachtfase vastgelegd; dit kan uiteraard altijd worden aangepast of bijgesteld.
 • Afsluiten van de opdracht. Een opdracht zal altijd in samenspraak met de opdrachtgever worden afgesloten. Een eindverslag en overzicht van de verrichte werkzaamheden.